Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Compartimentul Sinteză, Coordonare, Diseminare şi Relaţii cu Publicul este unic furnizor de date şi informaţii statistice în cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Argeş.

Formularul pentru solicitare date sau formularele de reclamaţii vor fi trimise pe adresa de

e-mail: tele@arges.insse.ro

Relaţii suplimentare la telefon:

+40.248.206.055+40.248.206.056+40.248.206.057+40.248.206.587;

+40.248.206.588+40.248.206.589

interior 608

Persoane de contact:

Doamna Liliana STERPAN

Doamna Ioana Florentina SIMIGIU

Domnul Dumitru PETRESCU