Cauta

Chestionare statistice

Chestionare standard de culegere a datelor privind indicatorii pe termen scurt (Ancheta UNICA):

IND TS - Indicatorii pe termen scurt în industrie |   METODOLOGIE INDTS
CON TS - Indicatorii pe termen scurt în construcţii | METODOLOGIE CONTS
SERV TS - Indicatorii pe termen scurt în servicii | METODOLOGIE SERVTS
S1 - Ancheta asupra câştigurilor salariale lunare | METODOLOGIE S1_2015
SFIZ - Indicatorii pe termen scurt în industrie |

INV - Investiţiile în perioada 01.01 - 31.12.2015 pentru ancheta S1     

privind câştigurile salariale lunare                              

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616

Cercetarea statistică:


LV trimestrial  - Ancheta locurilor de muncă vacante trimestrial 2014 şi precizari medodologice   COR

 

ACC - Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în 2015         

                                           

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616

ASTRP - Ancheta Statistică privind Transportul Rutier                     

Interurban şi Internaţional de Pasageri                                                

Persoană de contact : Liliana Sterpan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-807310; + 40-348-445118

Interior : 608

ASTRM - Ancheta Statistică privind Transportul Rutier            

de Mărfuri                                                                                            

Persoană de contact : Liliana Sterpan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-807310; + 40-348-445118

Interior : 608

PRETIND - Preţurile producţiei industriale în anul 2015           

Precizări Metodologice / Completare                                                 

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616

Statistica proprietăţilor imobiliare - Instrucţiuni de instalare             

Notari | Chestionar statistic                                                            

Persoană de contact:Dorel Crişan ;

                               Petre Oiţă

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039717

Interior : 602 ; 611

Turism 1A - Frecventarea structurilor de primire turistică                  

cu funcţiuni de cazare turistică în anul 2014

Persoană de contact :Dumitru Petrescu

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-807310; + 40-348-445118

Interior : 608

Cercetarea statistică LOC1 - Locuinţe terminate în anul 2014            

                                                                                                 

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

Cercetarea statistică LOC2 - Modificări ale fondului de locuinţe

în anul 2014                                                

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616

AC-2014 - Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi          

distribuirea energiei termice în anul 2014                                          

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616