Cauta

Chestionare statistice

Chestionare standard de culegere a datelor privind indicatorii pe termen scurt (Ancheta UNICA):

IND TS - Indicatorii pe termen scurt în industrie | METODOLOGIE INDTS
CON TS - Indicatorii pe termen scurt în construcţii | METODOLOGIE CONTS
SERV TS - Indicatorii pe termen scurt în servicii | METODOLOGIE SERVTS
S1 - Ancheta asupra câştigurilor salariale lunare | METODOLOGIE S1_2015
SFIZ - Indicatorii pe termen scurt în industrie |

INV - Investiţiile în perioada 01.01 - 31.12.2016 pentru ancheta S1   

privind câştigurile salariale lunare

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616

Cercetarea statistică:


LV trimestrial   -   Ancheta locurilor de muncă vacante trimestrial 2015 şi precizari medodologice      |      COR

 

LOC2 - Modificări ale fondului de locuinţe in anul 2015                  

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616

ACC - Autorizaţiile de construire eliberate pentru

clădiri în 2016

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616

ASTRP - Ancheta Statistică privind Transportul Rutier

Interurban şi Internaţional de Pasageri

Persoană de contact : Liliana Sterpan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-807310; + 40-348-445118

Interior : 608

ASTRM - Ancheta Statistică privind Transportul Rutier

de Mărfuri

Persoană de contact : Liliana Sterpan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-807310; + 40-348-445118

Interior : 608

PRETIND - Preţurile producţiei industriale în anul 2016

Precizări Metodologice / Completare

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616

Statistica proprietăţilor imobiliare

Instrucţiuni de instalare

Persoană de contact:Dorel Crişan ; Petre Oiţă

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

Notari | Chestionar statistic

+ 40-348-445118; 0771039717

Interior : 602 ; 611

Turism 1A - Frecventarea structurilor de primire turistică

cu funcţiuni de cazare turistică în anul 2015

Persoană de contact :Dumitru Petrescu

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

Turism 1A - Frecventarea structurilor de primire turistică

cu funcţiuni de cazare turistică în luna ......... 2016

+ 40-348-807310; + 40-348-445118

Interior : 608

Cercetarea statistică LOC1.T - Construcţii de locuințe în

trimestrul ...... 2016

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616

AC-2015 - Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea

și distribuirea energiei termice în anul 2015

Persoană de contact : Claudia Gîscan

Telefon : + 40-248-206055; + 40-248-206587;

+ 40-348-445118; 0771039719

Interior : 616