Conturi naţionale

PIB regional este corespondentul regional al PIB.

Produsul intern brut (PIB) este egal cu suma utilizarilor finale de bunuri si servicii ale unitatilor institutionale rezidente (consumul final efectiv, formarea bruta de capital fix) plus exporturile minus importurile de bunuri si servicii.

Documente

File Description File size Downloads
pdf CON103I - PIB 74 KB 48